Đang tải...
 

THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI THỰC HIỆN C/O MẪU D MỚI

Trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 35 (35th AFTA Council) và Phiên họp giữa kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN (ISSL SC-AROO), tiếp theo công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 04/5/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thực hiện đối với C/O mẫu D (bao gồm C/O truyền qua hệ thống một cửa quốc gia (C/O điện tử) và C/O bản giấy) cụ thể như sau:

- Đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D mẫu cũ (quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT) và C/O mẫu D mới.

- Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 01/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

4 nước ASEAN là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam phát hành toàn bộ giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D theo hình thức điện tử (e-Form D) kể từ tháng 07/2022, trong đó e-form D bản cứng chỉ được phát hành khi ASW có vấn đề kỹ thuật. Đây là tiến triển trong việc thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

CÁCH THEO DÕI TRẠNG THÁI CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D ĐIỆN TỬ:

https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormDTracking

Tra cứu thông tin C/O form D điện tử

- Nhập số C/O form D điện tử
- Lựa chọn loại hình: nhập/ xuất/ nội địa
- Chọn tìm kiếm và so sánh kết quả với khung màu vàng.
 

Bài viết liên quan

HOTLINE TƯ VẤN