Đang tải...
 

QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI CỦA EU VỀ DƯ LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT THUỐC TRỪ SÂU TRÊN MỘT SỐ SẢN PHẨM

EU vừa ban hành Quy định (EU) số 2022/1324, ngày 28/7/2022 về việc sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện Châu Âu và EU quy định dư lượng tối đa thuốc trừ sâu. 
 

Theo đó Quy định sửa đổi  Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện Châu Âu và EU quy định dư lượng tối đa thuốc trừ sâu  gồm các hoạt chất benzovindiflupyr, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizone, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazole và tolclofos-methyl trong hoặc trên một số sản phẩm trái cây tươi, rau củ đông lạnh, hột lấy dầu, ngũ cốc, các sản phẩm có nguồn gốc động vật…

Quy định có hiệu lực từ ngày 29/8/2022 

Chi tiết code sản phẩm và mức độ các chất quy định có thể vào đường link sau để biết cụ thể: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.200.01.0068.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A200%3ATOC

 

 Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Bài viết liên quan

HOTLINE TƯ VẤN