Đang tải...
 

EU SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM

Ngày 1 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/1346 và 2022/1343 sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) 396/2005 liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với 1,4-dimethylnaphthalene, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden và valifenalate trên và trong một số sản phẩm nhất định; và mức dư lượng tối đa của acequinocyl, chlorantraniliprole và emamectin trên và trong một số sản phẩm nhất định.

Quy định áp dụng đối với các sản phẩm như trái cây tươi và đông lạnh, các loại hạt, rau tươi và đông lạnh, dầu và trái cây có dầu, ngũ cốc, trà, cà phê, thảo dược, sản phẩm có nguồn gốc động vật…

Quy định 396/2005 sẽ tiếp tục được áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất trong Liên minh Châu Âu hoặc nhập khẩu vào Liên minh trước ngày 22 tháng 2 năm 2023.

Quy định này được áp dụng từ ngày 22 tháng 2 năm 2023. Chi tiết quy định xem tại đây
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1346&qid=1659431518210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1343&qid=1659431518210Ngày 4 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/1364 và 2022/1370 sửa đổi quy định EC 1881/2006 về giá trị tối đa của axit hydrocyanic và Ochratoxin A trong một số sản phẩm nhất định.

Quy định áp dụng đối với nhiều sản phẩm như hạt lanh, hạnh nhân, hạt mơ, củ sắn (tươi, gọt vỏ), bột sắn dây, ngũ cốc, hoa quả sấy khô, cà phê rang, cà phê hoà tan, gia vị, thảo mộc khô…

Các loại thực phẩm trên được đưa ra thị trường hợp pháp trước ngày 1/1/2023 vẫn có thể bán trên thị trường cho đến hạn sử dụng của chúng.

Quy định được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Chi tiết quy định:
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1364/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1370/oj 

Bài viết liên quan

HOTLINE TƯ VẤN