Đang tải...
 
Hoạt động như đại lý cho một số hãng tàu hàng đầu, chúng tôi có quyền kiểm soát trực tiếp và hiệu quả của việc phân bổ không gian, đảm bảo giá cạnh tranh cao và tuyến đường tốt nhất được giao.
Thông qua quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi với các hãng vận tải biển hàng đầu, Morris Shipping cung cấp các cổng thông tin đáng tin cậy cho khác hàng có thể tiếp cận trực tiếp tới các dịch vụ vận tải biển tốt nhất.

Hoạt động như đại lý cho một số hãng tàu hàng đầu, chúng tôi có quyền kiểm soát trực tiếp và hiệu quả của việc phân bổ không gian, đảm bảo giá cạnh tranh cao và tuyến đường tốt nhất được giao.

Morris Shipping có tất cả các khả năng và kinh nghiệm trong việc vận chuyển tất cả các loại hàng khô số lượng lớn phản ánh nhiều và phức tạp mô hình kinh doanh trên toàn thế giới thị trường khô số lượng lớn. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp tối ưu để cố đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Ảnh minh họa vận chuyển hàng ván ép:

Ảnh minh họa vận chuyển hàng ống thép:
  Ảnh minh họa vận chuyển hàng cuộn thép:


  

  

                                                    

Các dịch vụ khác

HOTLINE TƯ VẤN